Politsei- ja Piirivalveamet

   

Päästeliit

   

Eesti Päästekoerte Ühing

   

ESTSAR FB  

   

 

Meie meeskonda kuuluvad erinevate teadmiste ja oskustega inimesed, mis võimaldab meil kiirelt ning professionaalselt reageerida.

 

Pakume oma abi järgmistes valdkondades:

 

- operatiivsed isiku pääste- ja otsingutööd 24/7;

 

- ennetustegevused;

 

- elanikkonna teadlikkust ja päästevõimekust tõstvate ürituste korraldamine ning nendel osalemine;

 

- politsei ja päästeteenistuse abistamine erinevates tegevustes;

 

 

 

   

Kontakt  

Telefonid 24H: 

Operatiivtelefon:  56 871 271

Postkast: info@estsar.ee 

Facebook:  ESTSAR 

Skype:  estsar.estsar

   

.  

   

.  

   

.  

   

.  

   

Ellujäämisakadeemia  

   

.

Rax
   
© ESTSAR